Li lokalize nan bѐ Sanvicente a, nan espas endistriyѐl Talcahuano a se la yo enplate asyeri Huachipato . li te fonde nan lane 1942 pa presidan Juan Atonio Rios. Inogirasyon ofisyѐl la te fѐt 25 novanm 1950, li li konstitiye pwen fò ekonomi concepción lan. Reprezantasyon sa moutre gwo fou nimewo 1 an li se dezyѐm nan tip sa kap opere nan lamerik latin lan. Li gen yon dyamѐt krizol 6.48 mѐt, epi volim itil se 710 mѐt kib. Pa jou li ka rive pwodyi anviron 1300 tòn fѐ fonn. Antrepriz la gen de gwo fou, se ladan yo yo lage minrѐ yo pou yo ka fonn li an. Lѐ li fi fonn li pase nan yon pwosѐ teknik ki long e konplike apre sa li transfòme an asye ki ka itilize konsa oubyen pou fѐ lòt pwodwi tankou ba fѐ, gwo plak oubyen tibo.