O’Higgins siyen deklarasyon endepandans lan premye janvye 1818, non los Morrilos de Perales, li te siyen yon ak pwovizwa si kòm si se te yon defi li te bay chѐf espanyòl yo. Nan moman transfòmasyon ak glwa sa kote Chili te vin yon peyi ki gramoun tѐt li, se pat yon rezon tou pou nou pat kenbe lyen ak espay atravѐ kilti nou ak lang nou, Chili vin fѐ pati de peyi endepandan yo, lѐ sal i ekri chapit ki pi definitif nan istwal, sa te fѐt san ke yo pat konsilte wa espay la.