“lѐ yo te rive nan anviron Rere yo, Bulnes vin gen yon vizyon taktik, an akò ak chѐf li yo li deside antre nan batay malgre li te fistre de sipriz la…”Castedo Se derout Jeneral De la Cruz fas ak Jeneral Bulnes la ki tap pral met yon bout nan gѐ civil la ki te komanse ak soulѐvman nan sid la. Se nan kazѐn general De La Cruz la nan Purapel tou lѐ de pati yo tap pral siyen yon antant pou lapѐ, e se sa tou ki te fѐ Chili rejwenn lapѐ