Ve« Se la bѐl rivyѐ BioBio a soti, se li menm ki divize eta penco a ak nivequen, se yon bѐl rivyѐ ki ansanm ak lòt yo te gen anpil fòs ak enѐji. Yon ekip ki te byen fòme pase nan Andalien ak Aspera Sierra yo foule tѐ Araucana a yon tѐ ki fѐtil anpil. » Alonso de Ercilla Kapitѐn Alonso te gen yon sansibilite powѐt rakonte koman li te obsѐve. Li te mete an valѐ pѐp Araucana ak espanyòl yo ak tout bѐl peyizaj kote konket la tap pase a. Travay li a konstitiye yon temeanyaj presye epope istorik peyi nou an.