“Sa te fѐt ak siksѐ kote yo te otorize panyòl yo pase nan tou lѐ kat Butalmapus, san yo pa bezwen otorizasyon yon kasik, lapѐ te fѐt ant pehuenches ak huilliches epi yo te retabli komѐs ant ewopeyen ak endyen yo; pa plis fòmalite ak rѐgleman presidan an te bay la.” Castedo. Istoryen an refere a don Ambrosio O’Higgins, ki te responsab travay piblik yo pou jan li te konprann endyen yo, li te rive reyalize sa gras ak eksperyans li te genyen sou sikoloji mapuche yo. Nan antant Negrette a, dyalòg yo te pѐmѐt yo rejwenn amoni ak endyen yo epi libere rout yo.