Plas endepandans lan se rezilta enspirasyon ak atizay enjenyѐ Pascual Binimelis y campos. Se konsa sektѐ iben sa antre nan vi kiltirel ak entѐlektyѐl vil la. Tout diferan reprezantasyon sa yo vin lakoz anpil vwayajѐ vin concepción nan epò sa. Yo tout te dakò pou pale de vil la kòm yon vil kap vin pi gran ak pi bѐl chak jou e menm pwovens li yo se bѐl kote. Jodi a se sѐl nostalji ane pase yo ki rete.